මහානාමයේ ආදරණීය පුතාලා වෙතටයි,

රටම මහත්වූ ව්‍යසනයකට මුහුණ පා සිටින මේ මොහොත වන විට ඔබට නිවසින් පිටතට යන්නට නො හැකි වූවත්  ආරක්ෂා සහිතව නිරෝගී ව සිටිනු ඇතැයි අප බලාපොරොත්තු වෙමු. නැවත පාසල් වාරය ආරම්භ වන දිනය අප්‍රෙල් මස 20 වන දිනය බැවින් එතෙක් අධ්‍යාපනයෙන් බැහැරව සිටින්නට ඔබට නොහැකිය. පළමු පාසල් වාරයේ අධ්‍යයන කටයුතු නිසියාකාරව අවසන් කර අගැයීම්  කරන්නට සියල්ල සූදානම්ව සිටින මොහොතේ දී ක්ෂණිකව පාසල වසන්නට සිදුවිය.

එසේ වුවත්  අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා නැවත පාසල විවෘත වන තුරු ඔබට අධ්‍යාපනයෙන් බැහැර විය නො හැක. ඔබ මේ දිනවල අධ්‍යාපනයෙන් බැහැරව සිටියොත් නැවත පාසලට එන විට ඔබ දැඩි අසීරුවකට පත්වනු නොඅනුමානය. එනිසා කරන්නට ඇති වැඩ කොටසමග හැරිය නොහැක .

මෙම නිවාඩුවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට ඔබට මග පෙන්වන්නට අපගේ ගුරු මණ්ඩලය ඇප කැප වී සිටින බව දන්වන අතර මේ සමග ඔබට ඉදිරිපත් කරන පැවරුම් හා ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට පිළිතුරු සපයමින් නිවාඩු කාලය පුයෝජනවත් අන්දමට ගත කරන්නට හැකි වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමු. නිවාඩුව අවසන් ව ඔබ නැවත පාසලට එන විට මෙම පැවරුම් හා ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට දෙන පිළිතුරු ගුරුවරුන් විසින් ඇගයීමට ලක් කරන බව ද දන්වමි.

හිතවත් දෙමාපියනි,

ඔබගේ ආදරණීය පුතා මෙම කාර්යයේ නිරත වන බවට වග බලා ගැනීම ඔබ විසින් නිරතුරුව සිදු කරන්න.

ස්තූතියි

විදුහල්පතිතුමා

Mahanama college, one of the leading Buddhist schools in Sri Lanka , is now accepting applications for Advanced Level from the new comers for 2022.

Mahanama college has all streams including, Science, Maths, Commerce, Arts and  Technology both in Sinhala and English medium.

The students are provided all the facilities with new technology to ensure that they can engage in their academic activities to excel Advanced Level Examination.

In addition academic excellence Mahanamians have shown their skills and talents in the field of sports as well as clubs related activities.

Visit our official website for online applications.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ පූර්ණ බෞද්ධ පාසලක් වන කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ 2022 නව උසස් පෙළ කණ්ඩායම සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම මේ දිනවල සිදුකෙරේ.

ගණිත විෂය ධාරාව, ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව, වාණිජ විෂය ධාරාව, කලා විෂය ධාරාව සහ තාක්ෂණික විෂය ධාරාව යන සියලුම විෂය ධාරාවන් සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි යන මාධ්‍ය ද්විත්වයෙන්ම ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කරන මහානාම විද්‍යාලය විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් රැසකින් ද පරිපූර්ණ පාසලකි.

ඔබත් මහානාම විද්‍යාලයේ අභිමානවත් ශිෂ්‍යයෙකු වශයෙන් 2022 උසස් පෙළ කණ්ඩායම සඳහා ඇතුළත්වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් දැන්ම මහානාම විද්‍යාලයීය නිල වෙබ් අඩවිය හරහා අයදුම්කරන්න.

 

Principal’s Message

It is indeed with great pleasure I send this message to the Web Page of Mahanama College. I consider it a privilege to be able to hold office as the Head of this great institution founded in 1954. Mahanama College is the largest established Boys’ National School in Colombo and remains one of the most prestigious and progressive colleges in the Colombo District.

“Our website keeps you updated of all our events and achievements… Be Connected!!”

Mr L.M.D.Dharmasena(2016-Present)

Our Vision

Our vision is to become the best and excellent school in Sri Lanka in the next decade.

Our Mission

Our mission is to endow the motherland with sons who, wish their own preferences, can develop potentialities to be competent in knowledge, attitudes and skills to adapt themselves to uncertain future.

Latest News

Our Education news

admin
October 7, 2020

Donating laptops for A/L sections

admin
October 2, 2020

New Western Cadet Band Uniform

admin
September 30, 2020

Boxing Orientation Programme 2020

Ongoing Projects

Waiting for our new projects

New Canteen

Online Library

New Computer Labs

Proud to be a Mahanamian

congratulations!

4200
STUDENTS
180
TEACHERS
5000
GRADUATES
300
STAFF